Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid (hierna het “Beleid”) is om u de regels uit te leggen rond de verschillende verwerkingen van persoonlijke gegevens die kunnen worden geïmplementeerd wanneer u onze website gebruikt, toegankelijk via de adres-URL: www.lafeemaraboutee.fr (hierna de “Site”).

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens doet LA FEE MARABOUTEE er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen tijdens uw bezoeken aan de Site.

Met dit Beleid kunt u meer te weten komen over de oorsprong en het gebruik van uw Persoonsgegevens, evenals de browserinformatie die wordt verwerkt wanneer u onze Site raadpleegt.

In de context van dit Beleid betekent de uitdrukking ‘Persoonlijke Gegevens’ alle gegevens die alleen op u betrekking hebben en waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, ongeacht de Terminal die u gebruikt.

De term “Terminal” verwijst naar de hardwareapparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die u gebruikt om de Site te raadplegen en er doorheen te navigeren.

De term “Verordening” verwijst naar de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens, en in het bijzonder Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 en de wet n °2018-493 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door onze site te gebruiken, verklaart u dat u de voorwaarden van dit beleid in hun geheel aanvaardt.

Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, bent u vrij om onze Site niet langer te gebruiken.

Wij zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gerespecteerd. Als zodanig strekken onze verplichtingen zich uit tot alle diensten die wij aanbieden en tot alle terminals die u gebruikt om er toegang toe te krijgen.

Dit privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Om u vooraf goed op de hoogte te kunnen stellen van belangrijke wijzigingen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via notificaties op de betreffende diensten of eventueel per e-mail.

De Site zal altijd de meest recente versie van dit privacybeleid weergeven.

 

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de Verordeningen somt LA FEE MARABOUTEE alle verwerkingen op die zij uitvoert in een verwerkingsregister dat wij ter beschikking stellen van de CNIL. Alle informatie die u tijdens uw bezoeken aan de Site aan LA FEE MARABOUTEE heeft verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het doel van de verwerking ervan.

1.1.Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt?

De informatie die kan worden verzameld en verwerkt is als volgt:

- Données d'identification et coordonnées : votre prénom, votre nom, votre date de naissance, votre genre, votre adresse postale, votre adresse de livraison, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre langue et le pays depuis lequel vous interagissez avec wij ;

- Financiële en betalingsgegevens: uw bankgegevens (in dit verband informeren wij u dat alle betalingstransacties gecodeerd zijn door de ontvangende bank en dat wij geen enkel bankkaartnummer bijhouden), informatie over uw aankopen, uw bestellingen, uw feedback, enz. . ;

- Verbindingsgegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), geolocatie (alleen met uw toestemming) en navigatiegegevens (als u bijvoorbeeld de dienst “vind een winkel” hebt gebruikt); En

- Persoonlijke voorkeuren: hieronder vallen ook uw cookievoorkeuren.

Wanneer we u vragen om uw persoonlijke gegevens in te voeren om toegang te krijgen tot een functie, zijn sommige gegevens verplichte velden, omdat het gegevens zijn die we nodig hebben om u toegang te geven tot die functie (om u bijvoorbeeld een pakket te kunnen bezorgen, hebben we uw postadres nodig).

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die over u wordt gedeeld juist en actueel is. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw gegevens bij te werken als deze wijzigen.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die als ‘gevoelig’ kunnen worden gekwalificeerd (informatie over ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven) in de zin van de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens.

In dit verband wordt verduidelijkt dat onze Site niet bedoeld is voor kinderen en dat wij daarom geen gegevens over hen verwerken.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden over te dragen, behalve in de uitzonderingen vermeld hieronder in artikel 1.3.

1.2. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

De hierboven genoemde Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verzameld en verwerkt:

• Beheer van registratie op onze site

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies op onze Site, moet u zich registreren door een account aan te maken; uw gegevens worden daarom gebruikt om het account aan te maken. U kunt uw account op onze site op elk gewenst moment verwijderen.

• Beheer van een bestelling

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling, uw bestelling voor te bereiden, uw betaling te accepteren, u toegang te geven tot de after-sales service en de retourzendingen van uw bestellingen te beheren.

• Toegang tot klantenservice

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze klantenservice om op uw verzoeken te kunnen reageren.

• Verbetering van onze dienstverlening

Wij verwerken uw browse- en aankoopgegevens voor analyse- en statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons namelijk in staat de manier te analyseren waarop u onze Site gebruikt en de ergonomie en kwaliteit ervan te verbeteren.

• Marketing

Als onderdeel van uw abonnement op onze nieuwsbrief verwerken wij uw gegevens om uw abonnement te beheren en u gerichte informatie per e-mail of sms te sturen, afhankelijk van uw voorkeuren. We kunnen ook contact met u opnemen via pushmeldingen als u zich abonneert op deze dienst.

Voor de verwerking voor marketingdoeleinden is uw toestemming vereist. U kunt zich daarom op elk moment afmelden voor onze communicatie.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven om onze communicatie te ontvangen, hetzij via onze nieuwsbrief of via pushmeldingen, kunnen we de informatie die u ons hebt verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het delen van informatie over onze evenementen, producten, diensten, actuele aanbiedingen;

- Aanbevelingen over bepaalde producten of diensten die u mogelijk interesseren; En

- Klantenonderzoek om uw verwachtingen met betrekking tot de producten en diensten die door onze Site worden aangeboden beter te begrijpen.

1.3. Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens?

Als onderdeel van uw gebruik van onze Site kunt u informatie ontvangen van derden waarmee wij samenwerken om u bepaalde diensten aan te bieden. Het zou kunnen :

- Financiële instellingen;

- Fraudedetectie- en preventie-entiteiten;

- Logistieke, transport- en bezorgdiensten; En

- Dienstverleners met betrekking tot marketing en reclame.

Persoonlijke gegevens worden verzameld door LA FEE MARABOUTEE.

We kunnen uw gegevens echter om de volgende redenen delen met de hierboven genoemde derden:

- betalingen verrichten bij financiële instellingen;

- uw bestelling bezorgen met betrekking tot logistiek, transport en bezorgdiensten;

- controleer uw kredietwaardigheid en identiteit met betrekking tot entiteiten voor fraudedetectie en -preventie; En

- uw aankooptraject op onze Site optimaliseren met betrekking tot dienstverleners met betrekking tot marketing en reclame.

Wij vragen derde ontvangers van uw persoonsgegevens om zich te verbinden tot naleving van de Regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens. De hierboven genoemde derde partijen kunnen dat wel doen

gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies en niet voor eigen gebruik.

Uw verbindings- en browsegegevens kunnen ook worden overgedragen aan Google Analytics.

LA FEE MARABOUTEE kan uw Persoonsgegevens ook doorgeven om te reageren op een bevel van juridische autoriteiten.

LA FEE MARABOUTEE draagt ​​uw persoonlijke gegevens niet over buiten de Europese Unie.

1.4. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant blijft, maar ook gedurende een periode van tien (10) jaar na uw laatste bestelling, om te kunnen reageren op eventuele vragen of klachten.

of om alle gegevens bij te houden die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of analysevereisten (artikel L.123-22 van het Wetboek van Koophandel).

Wij kunnen uw gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyse; deze worden vervolgens geanonimiseerd.

Als onderdeel van een abonnement op onze nieuwsbrief nemen wij geen contact meer met u op als u onze nieuwsbrieven langer dan twaalf (12) maanden niet heeft geopend.

Elke wijziging aan dit Beleid zal op deze pagina worden aangebracht en zal, indien nodig, per e-mail aan u worden meegedeeld.

LA FEE MARABOUTEE kan uw gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyses. Omdat deze vervolgens worden geanonimiseerd, wordt er geen bewaartermijn opgelegd door de

Regulering voor zover het niet meer mogelijk is om u achteraf te ‘heridentificeren’.

1.5. Hosting van uw persoonlijke gegevens

LA FEE MARABOUTEE is aanwezig in verschillende landen, maar uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen op beveiligde servers in Europa.

 Om bepaalde diensten te kunnen leveren, kan het zijn dat LA FEE MARABOUTEE uw gegevens moet doorgeven via servers die zich over de hele wereld kunnen bevinden of toegang tot persoonlijke gegevens moet verlenen aan dienstverleners in het buitenland. LA FEE MARABOUTEE zal dan uiteraard passende maatregelen nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen tijdens de overdracht en bij ontvangst van deze informatie. Onderaannemers en dienstverleners zijn gebonden door een contract met LA FEE MARABOUTEE, waarin standaardcontractbepalingen zijn opgenomen (zoals gepubliceerd door de Europese Commissie). LA FEE MARABOUTEE eist ook van haar onderaannemers en dienstverleners dat ze een voldoende niveau van veiligheid, vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy en fundamentele rechten garanderen.

1.6. Wat zijn uw rechten?

1.6.1. De toestemming

Uw toestemming moet duidelijk en ondubbelzinnig worden gegeven. Dit is de reden waarom, wanneer u akkoord gaat met het invullen van het contactformulier van de site:

- u wordt uitgelegd welk gebruik van uw Persoonsgegevens zal worden gemaakt;

- u moet een vakje aanvinken waarmee u uw toestemming bevestigt; En

- kinderen jonger dan 13 jaar kunnen geen toestemming geven.

1.6.2. Andere rechten

In overeenstemming met de Verordeningen profiteert u van de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

- Recht op toegang tot gegevens: met dit recht kunt u een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;

 

- Recht op rectificatie: dit recht geeft u de mogelijkheid om de correctie van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens over u te verzoeken;

 

- Recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen: dit recht geeft u de mogelijkheid om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen als aan een van de wettelijke gronden is voldaan:

 de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking;

 u heeft uw toestemming waarop de verwerking berust, ingetrokken;

 u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking via uw recht van bezwaar;

 de verwerking van uw Persoonsgegevens is onrechtmatig; Of

 uw Persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.

 

- Recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens; deze beperking van de verwerking kan worden uitgevoerd wanneer:

 u betwist de juistheid van uw Persoonsgegevens;

 u geen bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens in het kader van onrechtmatige verwerking, maar eist dat deze wordt beperkt;

 uw Persoonsgegevens worden niet langer gebruikt door onze diensten, maar het bewaren ervan is alleen noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht; Of

 u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens via uw recht van verzet.

 

- Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens: u kunt contact met ons opnemen zodat wij u, of rechtstreeks aan een andere gegevensbeheerder, uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat;

 

- Recht van verzet: u kunt contact met ons opnemen wanneer

 de verwerking wordt uitgevoerd om een ​​missie van openbaar belang te vervullen of voor onze legitieme belangen; u kunt uitsluitend bezwaar maken om redenen die verband houden met uw situatie; Of

 de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op commerciële prospectie; U kunt hier op elk moment en zonder enige uitleg aan ons bezwaar tegen maken.

 

- Recht om het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden te bepalen (het e-Testament): een van de specifieke kenmerken van de Franse regelgeving is dat u ons uw instructies kunt sturen

over hoe wij uw Persoonsgegevens na uw overlijden zullen verwerken. U kunt er daarom voor kiezen om ze te laten verwijderen of door te geven aan een van uw dierbaren.

Ongeacht het doel of de rechtsgrond waaronder wij uw gegevens verwerken, kunt u ons op elk moment en kosteloos een e-mail sturen om van uw rechten te profiteren op het volgende adres: rgpd@lafeemaraboutee.fr

Of stuur ons een brief naar het volgende adres:

La Fée Maraboutée – Retourservice – 3 chemin de la kapel – 42300 MABLY (Frankrijk) 

 

Houd er echter rekening mee dat wij om juridische redenen, indien van toepassing, na ontvangst van uw verzoek, niet altijd in staat zijn om positief op uw verzoek te reageren.

Als u op onze site bent geregistreerd, kunt u uw persoonlijke gegevens ook vanuit uw account wijzigen door uzelf te identificeren met uw e-mailadres en wachtwoord.

Wij herinneren u er in ieder geval aan dat u het recht heeft om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.

1.7. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor verwerking?

Wij verwerken uw gegevens op juridische gronden die afhankelijk zijn van hoe u met onze Site omgaat.

Wanneer u producten via onze Site koopt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens om aan ons contract met u te voldoen. Wij hebben bijvoorbeeld uw

postgegevens om uw bestelling te bezorgen of uw bankgegevens om de betaling uit te voeren.

Wij baseren ons ook op andere juridische gronden, zoals uw legitieme belangen. Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat het in uw belang is dat uw identiteit niet voor frauduleuze doeleinden kan worden gebruikt, dat onze klantenservicemensen toegang hebben tot uw bestelgegevens om u beter van dienst te kunnen zijn of dat wij uw gebruik van onze Site beter kunnen begrijpen om zo de ergonomie en de diensten die wij u aanbieden te verbeteren.

Ten slotte, als het gaat om de verwerking van Persoonsgegevens met het oog op prospectie, is de wettelijke basis voor de verwerking uw toestemming (zie artikel 1.6.1. hierboven).

 

2. Veilig surfen op internet

2.1. Integriteit van uw gegevens op internet

De Site beschikt over passende veiligheidsmaatregelen om verlies, ongeoorloofd gebruik of toegang, wijziging of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. LA FEE MARABOUTEE heeft ook procedures ingevoerd om eventuele inbreuken op persoonlijke gegevens te beheren.

2.2. Schadelijk gebruik

Het wordt aanbevolen dat u alleen verbinding maakt met beveiligde netwerken, bij voorkeur privénetwerken. Blijf op de hoogte van de risico's op openbare Wi-Fi-netwerken.

Onafhankelijk van LA FEE MARABOUTEE aan wie u vrijwillig uw Persoonsgegevens hebt doorgegeven en rekening houdend met de aard van het internetnetwerk, andere operators, zonder enige link met LA FEE MARABOUTEE, kunnen deze zonder uw toestemming vastleggen, vooral wanneer u op internet surft. Daarom raden wij u aan antivirus- en antispywaresoftware op uw computer te installeren en deze regelmatig bij te werken.

2.3. Diefstal/phishing/phishing

LA FEE MARABOUTEE zal nooit per e-mail om persoonlijke informatie van u vragen.

Als u namens LA FEE MARABOUTEE een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken (bankgegevens, met betrekking tot uw privéleven, enz.), reageer dan niet en stuur deze e-mail naar ons door zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.

U hoeft alleen informatie met betrekking tot uw account door te geven nadat u rechtstreeks via uw browser verbinding heeft gemaakt met de site www.lafeemaraboutee.fr.

 

3. Cookiebeleid

Een cookie is een verbindingscookie, d.w.z. een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw Terminal wanneer u een website bekijkt. Met een cookie kan de uitgever ervan de terminal identificeren waarin deze is opgeslagen, gedurende de geldigheidsduur of de opnameperiode van de cookie.

Bij het raadplegen van de Site kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw Terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden vastgelegd via cookies die op uw Terminal zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen. .

3.1. Waarvoor worden de cookies die op onze Site worden uitgegeven gebruikt?

Alleen de uitgever van een cookie zal waarschijnlijk de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen.

Wanneer u verbinding maakt met de Site, kan LA FEE MARABOUTEE, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies op uw Terminal installeren, waardoor de browser van uw Terminal kan worden herkend tijdens de geldigheidsperiode van de betreffende cookie.

Rakuten is een derde partij die sitecookies kan gebruiken in uw privacybeleid.

De door ons geplaatste cookies worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden:

• om onderzoeken uit te voeren en statistieken en volumes van aanwezigheid en gebruik van de verschillende elementen van onze site op te stellen (bezochte secties en inhoud, routes), waardoor LA FEE MARABOUTEE de interesse en ergonomie van zijn diensten;

 

• om de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw Terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan de Site, afhankelijk van de hardware en visualisatiesoftware of de lezing die uw Terminal bevat;

 

• om informatie te onthouden met betrekking tot een formulier dat u op de site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw ledengedeelte) of tot producten, diensten of informatie die u op de site hebt gekozen (geabonneerde dienst, enz.);

 

• om u toegang te geven tot uw Ledengedeelte, met behulp van identificatiemiddelen of gegevens die u eerder hebt verstrekt; En

 

• om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde periode opnieuw wordt gevraagd in te loggen bij inhoud of een dienst.

3.2. Uw keuzes met betrekking tot cookies

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor het beheren van cookies. Eventuele instellingen die u maakt, kunnen uw surfgedrag op internet en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is.

U kunt er op elk moment voor kiezen om uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven manier.

In het bijzonder kunt u uw browsersoftware zo configureren dat cookies op uw Terminal worden opgeslagen of juist worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de uitgever ervan.

U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat er waarschijnlijk een cookie op uw Terminal wordt opgeslagen. Voor meer informatie, zie de sectie “Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?” in artikel 4.2.3. onderstaand.

3.2.1. De cookieovereenkomst

De registratie van een cookie op een Terminal is in wezen afhankelijk van de wensen van de gebruiker van de Terminal, die hij op elk moment en gratis kan uiten en wijzigen via de keuzes die zijn navigatiesoftware hem biedt.

Als u in uw browsersoftware de registratie van cookies in uw Terminal hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte op uw Terminal. Ze zijn alleen leesbaar voor de uitgever ervan.

3.2.2. Weigering van cookies

Als u de opname van cookies op uw Terminal weigert, of als u de cookies verwijdert die daar al zijn opgeslagen, zal de kwaliteit van de werking van de diensten die door de Site worden aangeboden niet verslechteren.

U zult echter niet langer kunnen profiteren van een bepaald aantal functionaliteiten die nodig kunnen zijn om in bepaalde delen van de Site te navigeren. Dit zou het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Dit zou ook het geval zijn wanneer LA FEE MARABOUTEE -of zijn serviceproviders- voor technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door uw Terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen ervan of het land van herkomst niet kan herkennen waarmee uw terminal verbinding lijkt te hebben met internet.

 

Indien van toepassing wijst LA FEE MARABOUTEE alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen die verband houden met de werking van haar diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor haar om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor de werking ervan en die u hebt geweigerd of verwijderd .

 

Wij informeren u dat bepaalde cookies niet kunnen worden verwijderd voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de Site.

3.2.3. Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt aanpassen.

 Voer Internet Explorer uit : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista /Cookies blokkeren of toestaan

 

 Voor Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

 

 Voor Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

 

 Voor Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

3.2.4. Verwijder uw cookies

U kunt al uw cookies verwijderen, of alleen de cookies die u wilt. Het verwijderen van cookies verhindert de navigatie of het opnieuw installeren ervan tijdens de navigatie niet. Hierdoor kunt u op elk gewenst moment de cookiebibliotheek van uw browser beheren. Technische cookies, noodzakelijk voor navigatie, worden opnieuw geïnstalleerd als u de site bezoekt.

 

Hieronder leggen we uit welke procedure u moet volgen, afhankelijk van uw browser.

Chroom

• Selecteer in het Chrome-menu “Instellingen”

• Geavanceerde instellingen bekijken

• Ga naar de paragraaf “Vertrouwelijkheid”.

• Klik op “Inhoudsinstellingen”

• Klik in de paragraaf “Cookies” (eerste alinea) op “Cookies en sitegegevens”

• Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op “OK”. U kunt er ook voor kiezen om al uw cookies te verwijderen.

 

Firefox

• Ga in het Firefox-menu naar “Extra” en vervolgens naar “Opties”

• Klik op het tabblad “Privacy” op “Cookies weergeven”

• Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Cookies verwijderen”

 

Internet Explorer

Internet Explorer staat het beheer van cookies niet per geval toe. Om al uw cookies te verwijderen:

• Klik op “Extra” en vervolgens op “Internetopties”

• Klik op het tabblad “Algemeen”, in het gedeelte “Browsegeschiedenis”, op “Verwijderen”

• Vink het vakje “Cookies” aan en klik vervolgens op “Verwijderen”

 

Safari

• Selecteer in het Safari-menu “Voorkeuren”

• Ga in het geopende venster naar het tabblad “Beveiliging”.

• Klik op “Cookies weergeven”

• Zoek en selecteer in het geopende venster de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Verwijderen”

3.2.5. Privénavigatie

Met de modus “Private Browsing”, die tegenwoordig door alle browsers wordt aangeboden, kunt u voornamelijk op internet surfen zonder een geschiedenis van bezochte pagina’s of downloads bij te houden. Wat cookies betreft: alle cookies die tijdens uw browsen zijn geregistreerd, worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit is dus geen oplossing voor het weigeren van cookies; hun levensduur blijft echter beperkt tot de duur van uw browsen.

3.2.6. Cookies van derden uitschakelen

Door cookies van derden te deactiveren, kunt u alleen cookies accepteren die door de Site zijn geplaatst, en u heeft ook de mogelijkheid deze te deactiveren, verwijderen of beperken.

Afhankelijk van uw browser volgt u de procedure als u cookies van derden wilt weigeren:

Chroom

• Selecteer in het Chrome-menu “Instellingen”

• Geavanceerde instellingen bekijken

• Ga naar de paragraaf “Vertrouwelijkheid”.

• Klik op “Inhoudsinstellingen”

• Vink in de paragraaf “Cookies” (eerste alinea) het vakje “Cookies en sitegegevens van derden blokkeren” aan.

• Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

 

Firefox

• Ga in het Firefox-menu naar “Extra” en vervolgens naar “Opties”

• Vink op het tabblad “Privacy” het vakje “Cookies accepteren” aan

• Selecteer bij de instelling “Cookies van derden accepteren” de optie “Nooit”

• Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

 

Internet Explorer

• Ga in het Internet Explorer-menu naar “Internetopties”

• Klik op het tabblad “Vertrouwelijkheid” op de knop “Geavanceerd”.

• Accepteer first-party cookies, weiger cookies van derden

• Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

 

Safari

• Selecteer in het Safari-menu “Voorkeuren”

• Ga in het geopende venster naar het tabblad “Beveiliging”.

• Kies “Cookies accepteren”, selecteer “Alleen van sites die ik bezoek”

3.2.7. Uw keuzes worden rechtstreeks bij ons online kenbaar gemaakt

Als je niet wilt:

• dat we gegevens verzamelen over uw surfgedrag,

• dat wij bij een registratie via een bijzondere handeling de oorspronkelijke bijzondere handeling kunnen identificeren,

u kunt ervoor kiezen om alle cookies van derden die niet essentieel zijn voor het surfen op de Site te deactiveren.

 

Wij slaan dan een cookie op uw Terminal op met als enig doel de opslag van deze cookies op uw computer te deactiveren. Deze cookie is twaalf (12) maanden geldig.

 

Let op: het rekening houden met uw wens is afhankelijk van een cookie. Als u alle op uw Terminal opgeslagen cookies verwijdert (via uw browser), weet LA FEE MARABOUTEE - of haar dienstverleners - niet langer dat u voor deze optie heeft gekozen.Configureer cookies