Artikel 1. Inleidende verklaring

De hoofdactiviteit van THE OZ (hierna “THE OZ” genoemd) is het creëren en commercieel exploiteren van commerciële websites.

THE OZ werd door LA FÉE MARABOUTÉE belast met de creatie en exploitatie van TMA (Third Party Application Maintenance) van de site www.lafeemaraboutee.fr (hierna de “Site” genoemd).

Artikel 2. Champs d'application

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “CGV” genoemd) zijn automatisch van toepassing op de verkoop van elk artikel van het merk LA FÉE MARABOUTÉE via de Site.

In de context van deze Algemene Voorwaarden betekent de term “Gebruiker” elke persoon die op de Site surft en de term “Klant” betekent elke persoon die een bestelling op de Site wil plaatsen of heeft geplaatst.

De verkoop wordt geacht te zijn gesloten op de datum van aanvaarding van de bestelling door LA FÉE MARABOUTÉE

Vóór deze datum en in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 112-1, L. 112-2 en L. 141-1 van de Consumentenwet, worden deze Algemene Voorwaarden ter informatie aan elke Klant ter beschikking gesteld.

Validatie door de Klant van elke bestelling houdt de volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

 

Artikel 3. Informatie met betrekking tot artikelen

De artikelen die La Fée Maraboutée te koop aanbiedt, zijn de artikelen die op de Site verschijnen op de dag van raadpleging door de Klant.

Elk item zal het onderwerp zijn van een beschrijvend blad dat, naast de foto, het volgende zal bevatten: de prijs, de beschikbare maten en kleuren, de samenstelling en de specifieke kenmerken.

Er kunnen minimale verschillen bestaan ​​tussen een artikel en de bijbehorende foto, vooral afhankelijk van de resolutie en kleurdefinitie van het scherm van de Gebruiker.

La Fée Maraboutée verbindt zich ertoe artikelen te leveren die voldoen aan de geldende eisen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van mensen in overeenstemming met de Europese bepalingen en in het bijzonder de wetgeving inzake gereguleerde chemische stoffen.

 

Artikel 4. Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van de artikelen de prijzen die op de site verschijnen op de dag van de bestelling.

Ze geven aan dat alle belastingen inbegrepen zijn, exclusief bezorgkosten. De leveringskosten worden aan de Klant meegedeeld op het besteloverzicht voordat deze laatste wordt gevalideerd en zijn inclusief alle belastingen. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en worden gefactureerd naast de verkoopprijs van de artikelen. Deze prijzen zijn op deze datum vast en definitief.

In het geval van weergave van een onjuiste, duidelijk belachelijke prijs (lage prijs), ongeacht de reden (computerfout, handmatige fout, technische fout), zal de bestelling - zelfs indien gevalideerd door LA FÉE MARABOUTÉE - worden geannuleerd, waarvan de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld. In dit geval kan de Klant, indien hij dat wenst, en afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen, zijn bestelling opnieuw bestellen tegen de gecorrigeerde en exacte prijs.

 

Artikel 5. Bestellingen

5.1 – Een bestelling plaatsen

De Klant rondt zijn bestelling af door de volgende 5 stappen te doorlopen:

 

 • Stap 1: De Klant selecteert de gekozen Producten en voegt deze toe aan zijn winkelmandje nadat hij de gewenste maat en kleur heeft geselecteerd.

  Het winkelmandje rechts bovenaan het scherm informeert de Klant dat hij rekening heeft gehouden met de selecties door het aantal Producten aan te geven dat het bevat.

 

 • Stap 2: de Klant controleert de inhoud van zijn winkelmandje door op “bestellen” te klikken om toegang te krijgen tot het overzicht van zijn bestelling. De Klant kan vervolgens zijn bestelling wijzigen (Product, maat, aantal).

  Het totaalbedrag inclusief belasting van de bestelling, waarbij enerzijds de voor de Producten verschuldigde prijs wordt onderscheiden en anderzijds de leveringskosten, wordt dan in het overzicht aangegeven.

 

 • Stap 3: Zodra de bestelling is geverifieerd en, indien nodig, gewijzigd, valideert de Klant zijn winkelmandje om zijn bestelling af te ronden door opnieuw op “bestellen” te klikken.

 

 • Stap 4: De klant voert zijn factuur- en leveringsgegevens in.

  Naast de geboortedatum, het aanvullende adres en de leveringsinformatie zijn alle velden nodig om de bestelling af te ronden, met dien verstande dat, tenzij anders aangegeven door de Klant, het factuuradres automatisch hetzelfde zal zijn als het leveringsadres.

  Als de Klant al een bestelling op de Site heeft geplaatst, beschikt hij over een klantaccount. In een dergelijk geval zal hij zich uitsluitend identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord.

  De Klant controleert vervolgens alle informatie en klikt op “valideren” om door te gaan met zijn bestelling.

 

 • Stap 5: De klant voert zijn bankgegevens in

  De Klant krijgt vervolgens toegang tot het beveiligde betaalscherm zoals gespecificeerd in artikel 4.3 hieronder.

  U kunt alleen online betalen met een creditcard.

  De Klant moet het nummer van zijn bankkaart, de vervaldatum ervan en de 3 cijfers van het visuele cryptogram op de achterkant van zijn kaart invoeren, met dien verstande dat in geval van betaling met een American Express-kaart de Klant 4 cijfers moet opgeven .

  Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de Klant doorgestuurd naar een orderbevestigingsscherm op de Site.

  In geval van mislukte betaling heeft de Klant maximaal 3 pogingen om zijn bankgegevens opnieuw in te voeren. Na de derde weigering wordt de Klant op de Site doorgestuurd naar een scherm waarin hij wordt geïnformeerd over de betalingsweigering.

  De Klant wordt vervolgens uitgenodigd om contact op te nemen met de klantenservice La Fée Maraboutée om de redenen te achterhalen en samen een oplossing te vinden om de bestelling af te ronden.

 

5.2 – Orderbevestiging

Bij acceptatie van de betaling van de Klant ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van zijn bestelling, met een samenvatting van alle bestelde artikelen, het factuur- en leveringsadres en de leveringsdatum.

De validatie van de bestelling door de Klant en de orderbevestiging die per e-mail naar de Klant wordt verzonden door LA FÉE MARABOUTÉE na aanvaarding van de betaling vormen het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de partijen en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en Voorwaarden.

De Klant die een bestelling heeft geplaatst, heeft de mogelijkheid om zijn factuur af te drukken door verbinding te maken met de Site in het daartoe voorziene gebied voor het volgen van bestellingen.

LA FÉE MARABOUTÉE behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te valideren in het geval van:

 • abnormale of beledigende claims,
 • abnormale bestellingen met betrekking tot de bestelde hoeveelheden,
 • abnormale of onrechtmatige uitwisselingen en retourzendingen,
 • bestaande geschil(len) met de klant.

De klantenservice van het bedrijf LA FÉE MARABOUTÉE staat ter beschikking van de Klant voor alle vragen met betrekking tot zijn bestelling.

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op +33 (0) 4 77 23 69 89 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur en per e-mail op het volgende adres serviceclients@lafeemaraboutee.fr

 

5.3.1 – Betaling

De prijs van de gekochte artikelen is contant betaalbaar, volledig op de dag waarop de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De betaling gebeurt online met een bankkaart (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard/American Express/Paypal) op het moment van validatie van de bestelling door de Klant.

Het verzoek om toestemming om de kaart te debiteren wordt gedaan op het moment van validatie van de bestelling op de Site, behalve in geval van onbeschikbaarheid van de servers. LA FÉE MARABOUTÉE behoudt zich het recht voor om een ​​nieuw autorisatieverzoek voor automatische incasso in te dienen in het geval dat het eerste niet kon worden voltooid vanwege onbeschikbaarheid van de servers.

In geval van niet-betaling, een onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant, behoudt LA FÉE MARABOUTÉE zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart op de Site, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met LA FÉE MARABOUTÉE op het volgende nummer: +33 (0) 4 77 23 69 89 van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur of per e-mail naar het volgende adres serviceclients@lafeemaraboutee.fr

LA FÉE MARABOUTÉE implementeert alle noodzakelijke middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de bankgegevens die op de Site worden verzonden te garanderen. De Site is uitgerust met een online betalingsbeveiligingssysteem waarmee de gegevens van de Klant kunnen worden gecodeerd. Betaalinformatie wordt verzonden volgens de hoogste veiligheidsnormen. De overdracht van bankgegevens wordt gegarandeerd door de partner van LA FÉE MARABOUTÉE: HIPAY (HIPAY is een technische dienstverlener en behandelt geen geschillen in verband met bestellingen, die rechtstreeks door LA FÉE worden verwerkt MARABOUTÉEzoals hierboven gespecificeerd of indien van toepassing door de bank van de Klant).

Alle informatie die wordt uitgewisseld om de betaling te verwerken, wordt gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer): deze gegevens kunnen niet worden gedetecteerd, onderschept of gebruikt door derden. De financiële gegevens van de Klant passeren op geen enkel moment het computersysteem van LA FÉE MARABOUTÉE. HIPAY verifieert dat de verbinding met de browser van de Klant veilig is voordat het betalingsformulier wordt verzonden naar de bankinstelling die de financiële transactie uitvoert.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.221-11 van het Consumentenwetboek ontvangt de Klant uiterlijk bij de levering voor elk van de artikelen een schriftelijke bevestiging van de betaalde prijs, met vermelding van de prijs van de artikelen en de verzendkosten. levering indien nodig op zijn kosten.

5.3.2 – Betaling in 3 termijnen

Als u uw bestelling in meerdere termijnen betaalt, accepteert u de algemene klantenvoorwaarden van Alma en de speciale voorwaarden van Alma voor klanten La Fée Maraboutée .

DEFINITIES

Woorden die in de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden beginnen met een hoofdletter hebben de volgende definitie:

 • Verkoper: Elke rechtspersoon die goederen of diensten verkoopt.
 • Dienstverlener: Alma SAS, met een kapitaal van € 236.426,33, met hoofdkantoor op 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 839 100 575.
 • Klant: een meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de betaaldienst van Dienstverlener aankopen bij Verkoper betaalt.
 • Geaccepteerde landen: Lijst met landen waaruit de betaalmethode van de Klant afkomstig moet zijn. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, betreft dit uitsluitend Frankrijk.

VOORWERP

“Betaling in termijnen” is een betalingsfaciliteit die door de Verkoper aan de Klant wordt toegekend, waardoor de betaling van de bestelling over verschillende termijnen kan worden gespreid (2, 3 of 4 termijnen, afhankelijk van de keuze van de Verkoper). Deze betalingsfaciliteit valt niet onder de reikwijdte van de regelgeving inzake consumentenkrediet (zie art. L311-3 van de Consumentenwet).

De Dienstverlener verleent technische ondersteuning aan de Verkoper en de Klant bij de implementatie en het beheer van deze betaalfaciliteit.

VOORWAARDEN

De toegang tot de betalingsfaciliteit is voorbehouden aan individuen (individuen van wettelijke leeftijd) en professionals (rechtspersonen) die woonachtig zijn in een Geaccepteerd Land.

Deze mensen moeten in het bezit zijn van een bankkaart van het type Visa, Mastercard, American Express of Bank Card, uitgegeven in een Geaccepteerd Land, of een bankrekening bij een bank gevestigd in een Geaccepteerd Land. Bij betaling per kaart dient deze minimaal één maand geldig te zijn na de laatste vervaldatum van de betaalfaciliteit. Kaarten met systematische autorisatie, krediet, prepaid, virtueel of in een land dat niet tot de lijst van geaccepteerde landen behoort, worden niet geaccepteerd.

De toegang tot de betalingsfaciliteitsdienst is onderworpen aan de beslissing van Alma, die de toegang aan de Klant kan weigeren, met name in geval van een vermoeden van fraude of het risico van niet-betaling.

De Dienstverlener kan de Klant om meer informatie verzoeken om toegang tot de betalingsfaciliteit te autoriseren. Dit verzoek kan betrekking hebben op het identiteitsbewijs van de Klant of op een verzoek om toegang tot de bankrekening van de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de Dienstverlener de verschuldigde bedragen van zijn bankrekening kan afschrijven op de data voorzien in de bijzondere voorwaarden.

De Klant gaat ermee akkoord dat de vordering die Verkoper op hem heeft, aan een derde mag worden overgedragen.

EFFECTIEF

De Klant geeft vorm aan zijn verzoek om toegang tot de betalingsfaciliteit door op de knop “Betaal in termijnen” (of “Betaal in 2 termijnen”, “Betaal in 3 termijnen”) op de interface van de Dienstverlener te klikken. Indien van toepassing kan de Klant worden gevraagd te tekenen.

De Verkoper geeft vorm aan zijn akkoord voor deze betalingsfaciliteit door het bericht “Betaling geaccepteerd” of “Geaccepteerd” op de interface van de Dienstverlener. Vervolgens wordt de bestelling van de Klant gevalideerd en wordt de betalingsmogelijkheid onmiddellijk van kracht.

OPNAME

De individuele Klant beschikt vanaf de ontvangst van zijn bestelling over een termijn van veertien kalenderdagen om te herroepen. Hij kan tijdens deze veertien dagen:

 • Ga verder met het annuleren van uw aankoop: de betalingsfaciliteit wordt dan geannuleerd en alle bedragen die de Klant al aan de Verkoper heeft betaald, worden terugbetaald;
 • Doe afstand van de door de Verkoper verleende betalingsfaciliteit en besluit contant te betalen, door rechtstreeks contact op te nemen met de Dienstverlener op het adres support@getalma.eu.

Bij herroeping worden de eventueel door de Klant betaalde kosten terugbetaald (exclusief kosten voor het retourneren van de bestelling). Als hij voldoet aan de voorwaarden voor herroepingsaanvragen beschreven in artikel L121-16-1 van het Wetboek van Koophandel, profiteert de Professionele Klant ook van een herroepingsrecht voor een periode van veertien kalenderdagen, volgens dezelfde voorwaarden als voor een bepaalde Klant.

ANNULERING

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Verkoper, zal het bedrag van de betalingsfaciliteit dienovereenkomstig worden herzien om in overeenstemming te zijn met het nieuwe verschuldigde bedrag.

Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij totale annulering van de bestelling) zal de Verkoper het teveel betaalde terugbetalen aan de Klant.

BEËINDIGING

In geval van niet-betaling door de Klant op de juiste datum van een verschuldigd bedrag, kan de Verkoper het aanbod tot betalingsfaciliteit beëindigen en onmiddellijke betaling van het volledige nog verschuldigde bedrag eisen.

Op dezelfde manier kan de Verkoper het aanbod beëindigen in geval van een valse verklaring van de Klant (persoonlijke informatie, bankgegevens). In dat geval kan onmiddellijke betaling van het gehele nog openstaande bedrag worden verlangd.

In geval van bankfraude, georganiseerde fraude of bewezen wanbetaling kan de Dienstverlener de volgende acties ondernemen:

 • vroegtijdige afschrijving van gelden op alle kaarten die aan de Klant zijn gekoppeld;
 • bevriezing van de tegoeden van de Klant om zijn verzuim te innen;
 • bevriezing van de tegoeden van de Klant om aanvullend onderzoek mogelijk te maken;
 • verzoek tot annulering van de verkoop door de verkoper.

Geldmiddelen of bankkaarten worden geacht 'gekoppeld' te zijn aan een Klant, zolang de Dienstverlener over voldoende bewijsmateriaal beschikt dat een link bevestigt. Om zijn goede trouw te bewijzen, zal de Dienstverlener ernaar streven alle elementen te documenteren die deze verbindingen mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder om deze voor de rechtbank te kunnen voorleggen.

De bevriezing van tegoeden kan worden toegepast voor een periode van maximaal 180 dagen (vooral in geval van gebruik van vervalste documenten) om de teams van de Dienstverlener in staat te stellen het noodzakelijke onderzoek uit te voeren om de feiten vast te stellen. Aan het einde van deze periode wordt het geld kosteloos aan de Klant terugbetaald of ingehouden ter dekking van een verzuim van de Klant.

RELATIES

Om de uitwisselingen te vergemakkelijken en te stroomlijnen, delegeert de Verkoper het volledige beheer van de betalingsfaciliteit (controle, acceptatie, automatische afschrijvingen, terugbetaling, terugvordering) aan de Dienstverlener. Deze laatste maakt gebruik van gedematerialiseerde communicatiemedia.

De Klant kan deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden wel op papier ontvangen als hij dit bij de Dienstverlener aanvraagt.

BEWIJS

De Verkoper, de Klant en de Dienstverlener komen overeen dat de gegevens, bestanden, opnames of enige handeling die van de Verkoper of de Dienstverlener worden ontvangen of opgeslagen op welk computermedium dan ook, evenals elke uitwisseling tussen de Klant en de Verkoper of de Dienstverlener elektronisch of op een andere gedematerialiseerde manier uitgevoerd, vormen het bewijs van het verleende betalingsgemak.

De Klant erkent dat het klikken op de knop “Betalen in termijnen” of het plaatsen van zijn handtekening op de interface van de Dienstverlener een volledige verbintenis van zijn kant inhoudt.

LAATSTE STRAFFEN

In geval van ernstige laattijdige betaling door de Klant, gedefinieerd als een vertraging van meer dan 15 dagen op een vervaldag, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om boetes voor laattijdige betaling op te leggen ten bedrage van maximaal 8% van de resterende bedragen. vanwege. .

Indien de Klant een onderneming is, bedraagt ​​het minimumbedrag van de boete € 40 (forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten).

Let op: Alma zal haar uiterste best doen om zonder toepassing van deze boetes tot een minnelijke oplossing van betalingsachterstanden te komen, op voorwaarde dat de Klant volledig meewerkt aan het proces van het oplossen van de betalingsachterstand.

INFORMATIE, KLACHTEN

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze voorwaarden of in geval van een klacht kan de Klant contact opnemen met de Dienstverlener op het adres support@getalma.eu. De Dienstverlener verbindt zich ertoe binnen 48 uur een reactie te geven.

GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Zie ons Privacy- en gegevensbeheerbeleid .

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DUITSE KLANTEN

Voor de kredietwaardigheids-/solvabiliteitscontroles van bepaalde klanten in Duitsland vragen wij gegevens op bij Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland, over het persoonlijke adres en de solvabiliteit van klanten, die zijn opgeslagen in de database, inclusief scorewaarden berekend met behulp van actuariële technieken. Om dit mogelijk te maken, hebben wij op geloofwaardige wijze ons legitieme belang in deze gegevens aangetoond. Bij de berekening van de solvabiliteitsscorewaarde wordt onder meer gebruik gemaakt van adresgegevens.

Speciale voorwaarden voor klanten van La Fée Maraboutée

BEDRAG VAN AANKOPEN

Alleen aankopen tussen € 200 en € 2.000 komen in aanmerking voor betaling in termijnen bij Alma bij de handelaar La Fée Maraboutée .

KOSTEN VOOR DE KLANT

Door met Alma in meerdere termijnen te betalen bij de handelaar La Fée Maraboutée , betaalt de klant geen kosten.

GEACCEPTEERDE LANDEN

Frankrijk 

5.4 – Archivering van de bestelling

De orderbevestiging wordt vastgelegd in de administratie van THE OZ, die zelf op een betrouwbare en duurzame gegevensdrager wordt bewaard. De Klant aanvaardt dat de orderbevestiging wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relaties tussen Partijen.

 

Artikel 6. Levering

La Fée Maraboutée zal de bestelling(en) vergezeld van een leveringsbon afleveren binnen een termijn van maximaal tien (10) werkdagen voor levering in Europees Frankrijk, en dertig (30) werkdagen voor levering in een ander land, vanaf de dag na betaling van de bestelling.

Vanaf de levering gaan de risico’s over op de Klant.

Elke bestelling die van maandag tot en met vrijdag vóór 12.00 uur op de Site wordt geplaatst, wordt dezelfde dag verwerkt; na 12 uur wordt het de volgende dag verwerkt. Elke bestelling die op vrijdag na 12.00 uur, zaterdag en zondag wordt geplaatst, wordt de daaropvolgende maandag verwerkt. Bestellingen die op een feestdag worden geplaatst, worden de volgende werkdag verwerkt.

In geval van overschrijding van de levertijd die niet gerechtvaardigd is door een geval van overmacht, kan de Klant - indien hij dat wenst - de annulering van de verkoop aanvragen en binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen de terugbetaling verkrijgen van de aan hem betaalde bedragen. de mogelijkheid tot verkoop

Voor bestellingen buiten Frankrijk, wanneer het voor export bestemde pakket zijn bestemming bereikt, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de belastingen of douanerechten te betalen die van toepassing zijn op het land van bestemming.

De plaatselijke autoriteiten kunnen de Klant nuttige informatie verstrekken.

 

Artikel 7. Garantie van conformiteit – Garantie van verborgen gebreken

De Klant is verplicht om bij de levering de conformiteit te controleren van de artikelen die hij ter uitvoering van zijn bestelling ontvangt. Elke anomalie met betrekking tot de levering, zoals een beschadigde verpakking, ontbrekende artikel(en), beschadigde artikel(en), artikel(en) die niet in overeenstemming zijn met de bestelling (niet-limitatieve lijst) moet binnen de wettelijke termijnen na ontvangst van de bestelling worden gemeld.

Deze kennisgeving wordt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de klantenservice La Fée Maraboutée gestuurd naar het volgende adres:

La Fée Maraboutée  
Retourservice
3 Kapellenweg 
42300 MABLY (Frankrijk)

Of per e-mail naar het volgende adres serviceclients@lafeemaraboutee.fr

Wanneer de Klant handelt onder de wettelijke garantie van conformiteit, zal hij:

 • profiteert van een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het betreffende artikel om actie te ondernemen; En
 • kan kiezen tussen reparatie en vervanging van het betreffende artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de Consumentenwet.

Na deze wettelijke termijnen zal, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek, geen enkele klacht meer aanvaard worden door LA FÉE MARABOUTÉE; de artikelen worden dan geacht conform te zijn.

Voor elke retourzending van niet-conforme artikelen moet de Klant de volgende procedure volgen:

 • De Klant moet het eerder ingevulde en afgedrukte retourformulier bij zijn pakket voegen met behulp van het retourformulier dat toegankelijk is via het gedeelte Klanten - 'Mijn bestellingen'.
  Er worden geen retourzendingen geaccepteerd zonder dat het retourformulier naar behoren is ingevuld.

 

 • De artikelen moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking, of in een verpakking die ze beschermt tegen beschadiging, met het etiket en de eventuele accessoires, waardoor ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht op het hieronder vermelde adres.

Retourzendingen of ruilingen worden in de winkel niet geaccepteerd.

De retourkosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van LA FÉE MARABOUTÉE.

Wanneer er niet-naleving wordt geconstateerd, zal LA FÉE MARABOUTÉE de Klant terugbetaling van de prijs van de bestelling (prijs van het/de artikel(en) en leveringskosten) aanbieden, evenals de retourkosten van de niet-naleving -conforme artikel(en), uiterlijk dertig (30) dagen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van bevestiging van niet-naleving door de klantenservice.

Wat de terugbetaling van de retourkosten betreft, verwijst LA FÉE MARABOUTÉE naar de prijslijst weergegeven door La Poste op 1 maart van het lopende jaar (Colissimo-levering zonder aangetekende post). De Klant moet een bewijs van de gemaakte retourkosten naar de Klantenservice sturen, per e-mail of per post (adres hierboven vermeld).

In geval van abnormale of beledigende klachten kan LA FÉE MARABOUTÉE weigeren een volgende bestelling uit te voeren.

Deze garantie dekt geen gebreken die veroorzaakt zijn door abnormaal of foutief gebruik of die voortvloeien uit een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke eigenschappen van de artikelen.

In ieder geval sluiten de voorgaande bepalingen de toepassing van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet uit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-4 van het Wetboek van verbruik. In dit geval kan hij kiezen tussen beëindiging van de verkoop en een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

De Klant kan deze garanties uitoefenen door zijn verzoek te richten aan de Klantenservice op het volgende adres:

La Fée Maraboutée  
Retourservice
3 Kapellenweg 
42300 MABLY (Frankrijk) 

Of per e-mail naar het volgende adres serviceclients@lafeemaraboutee.fr

 

Artikel 8. Herroepingsrecht  Geeft terug

In overeenstemming met de huidige wetgeving, en in het bijzonder de artikelen L.221-18 tot L. 221-28 van het Consumentenwetboek, beschikt de Klant over een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van het artikel om hun herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat zij hun beslissing hoeven te rechtvaardigen of boetes hoeven te ondergaan.

Bij een bestelling van meerdere artikelen afzonderlijk geleverd of bij een bestelling bestaande uit partijen of meerdere stuks waarvan de levering gespreid is over een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de dag na ontvangst van het laatste artikel uit de partij of het laatste stuk.

Bij overeenkomsten die voorzien in de regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode, loopt de termijn vanaf de dag na ontvangst van het eerste artikel.

De Klant heeft vervolgens, in overeenstemming met artikel L.221-23 van het Consumentenwetboek, een termijn van dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping om het/de artikel(en) te retourneren.

Voor elke retourzending onder het herroepingsrecht moet de onderstaande procedure volledig en nauwgezet worden nageleefd:

 • De Klant moet inloggen op zijn klantaccount en het retourverzoek indienen in de rubriek “Mijn bestellingen” en klikken op “Retourneren”. De eerder ingevulde en afgedrukte retourbon kunt u bij het pakket voegen.

 • De artikelen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, met hun etiket en eventuele accessoires, in een staat die onmiddellijke marketing naar het volgende adres mogelijk maakt:

La Fée Maraboutée  
Retourservice
3 Kapellenweg 
42300 MABLY (Frankrijk) 

De retourkosten zijn gratis voor alle bestellingen op het vasteland van Frankrijk, België en Nederland en daarna buiten deze gebieden op kosten van de klant. 
De risico's verbonden aan de retourzending zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

Onder voorbehoud van de hierboven vermelde voorwaarden, zal LA FÉE MARABOUTÉE het bedrag inclusief belasting voor de geretourneerde artikelen aan de Klant terugbetalen (prijs van het/de artikel(en)) exclusief retourkosten.

Als de klant zijn volledige bestelling retourneert, worden de initiële verzendkosten terugbetaald.

Het genoemde bedrag wordt binnen vijftien (15) dagen na het retourverzoek op de bankrekening van de Klant gecrediteerd. Deze periode kan worden verlengd tot ontvangst van het/de artikel(en) door LA FÉE MARABOUTÉE of een bewijs van verzending daarvan.

 

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat elk auteursrecht, elk geregistreerd handelsmerk en elk ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot alle informatie of inhoud die op de Site verschijnt, te allen tijde eigendom zal zijn vanLA FÉE MARABOUTÉEof dat van degenen die er een vergunning aan verleenden.

In dit verband is het de Gebruiker van de Site verboden de Site geheel of gedeeltelijk te extraheren, weer te geven, te reproduceren of, meer in het algemeen, te beschadigen.

 

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens – cookies

Als onderdeel van het browsen of gebruik van de Site door de Gebruiker, is LA FÉE MARABOUTÉE vereist om persoonlijke gegevens te verwerken en te verzamelen.

Het vertrouwelijkheidsbeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden; het geeft informatie over hoe LA FÉE MARABOUTÉE persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Het privacybeleid en het cookiecharter kunt u raadplegen op het volgende adres: https://www.lafeemaraboutee.fr/fr/rgpd

Om de rechten uit te oefenen die zijn voorzien door de regelgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens, zoals uitgelegd in genoemd beleid, kan elke Gebruiker contact opnemen met LA FÉE MARABOUTÉE:

 • per post: La Fée Maraboutée – RGPD – 3 chemin de la kapel 42300 MABLY (Frankrijk)
 • Of per e-mail naar het volgende adres: rgpd@lafeemaraboutee.fr

 

Artikel 11. Minnelijke regeling van geschillen

Volgens artikel L. 612-1 van het Consumentenwetboek heeft “elke consument het recht om kosteloos een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar met het oog op een minnelijke oplossing van het geschil tussen hem en een professional”.

Geschillen die binnen het toepassingsgebied van artikel L. 612-1 van het Consumentenwetboek vallen, zijn de geschillen gedefinieerd in artikel L. 611-1 van het Consumentenwetboek, namelijk geschillen van contractuele aard, die betrekking hebben op de uitvoering van een verkoop- of terbeschikkingstellingsovereenkomst van diensten, tussen een consument en een professional.

De tekst heeft betrekking op binnenlandse geschillen en grensoverschrijdende geschillen.

In toepassing van de bovengenoemde artikelen en in overeenstemming met de geldende regelgeving, nodigt La Fée Maraboutée de Klant uit om bij eventuele problemen vooraf contact met hen op te nemen op het volgende adres:

La Fée Maraboutée  
Retourservice 
3 Kapellenweg 
42300 MABLY (Frankrijk) 

Of per e-mail naar het volgende adres serviceclients@lafeemaraboutee.fr

In het jaar dat volgt op het verzoek van de Klant voor de diensten van LA FÉE MARABOUTÉE, kan de Klant, in toepassing van artikel R. 616-1 van de Consumentenwet, zijn verzoek laten onderzoeken door een bemiddelaar wiens contactgegevens zijn hieronder aangegeven, wetende dat een geschil, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, slechts door één enkele bemiddelaar kan worden onderzocht:

Bemiddelings- en Arbitragecentrum - CMAP
http://www.cmap.fr

Voor elk grensoverschrijdend geschil:

Europees Consumentencentrum Frankrijk:
europe-consommateurs.eu

De Cliënt kan zich op eigen kosten laten bijstaan ​​door een adviseur.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit de vorming, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van Lyon, ondanks meerdere gedaagden of garantieclaims.